Područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Stručna sprema: NSS (niža stručna sprema)

Program je namijenjen:

  • učenicima s teškim/značajnim oštećenjem vida srednjoškolske dobi

Cilj programa

  • stjecanje teoretskih i praktičnih znanja i vještina za obavljanje jednostavnih i srednje složenih administrativnih (uredskih) poslova i profiliranje kvalificiranih radnika koji će biti prikladno osposobljeni za tržište rada

Uvjeti za uključenje u program:

  • izravan upis za učenike s oštećenjem vida
  • završena osnovna škola (svjedodžbe od 5. do 8. razreda osnovne škole)
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (utvrđeno oštećenje vida)
  • mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (preporuka za redoviti prilagođeni program za zanimanje administrator)
  • rodni list (preslika)
  • domovnica (preslika)
  • pedagoško mišljenje osnovne škole koju je učenik pohađao
  • rješenje o primjerenom obliku školovanja

Sadržaj programa

Nastavni plan i program sastoji se od općeobrazovnih i specifičnih strukovnih sadržaja. Administrator po završetku školovanja može raditi u privatnim ili javnim tvrtkama i ustanovama i obavljati osnovne administrativne poslove. Školovanje završava polaganjem završnog ispita.

PREDMETI I TJEDNI FOND SATI PO RAZREDIMA

NAZIV PREDMETA

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

Hrvatski jezik

4

4

4

Računalstvo

0

2

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

Strani jezik

2

1

1

Matematika u struci

2

2

2

Osnove ekonomije i prava

1

3

2

Komunikacija u poslovnoj organizaciji

6

6

6

Poduzetništvo

1

0

0

Izborni predmeti: Kompjutorska daktilografija/Poduzetništvo na dijelu

2

2

2

Praktična nastava

5

5

5

Fakultativna nastava: Telefonska komunikacija

0

1

0

 

Način provođenja programa

Redovna, dopunska, dodatna i fakultativna nastava izvode se u učionicama i kabinetima/praktikumima opremljenima suvremenim tiflotehničkim pomagalima i informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana za slijepe, brajev redak i sl.), dok se jedan dio praktične nastave izvodi se u školi (u uredskom praktikumu/specijaliziranoj učionici), a drugi dio u radnom procesu. Praktična nastava u radnom procesu izvodi se kroz dva zasebna radna tjedna u školskoj godini izvan ustanove u mjestu prebivališta (80 radnih sati). Oblici i metode rada i nastavna sredstva i pomagala prilagođeni su učenicima s oštećenjem vida u cilju maksimalne osposobljenosti za obavljanje poslova na budućem radnom mjestu.
Redovna nastava izvodi se u jutarnjoj smjeni (od 8.00 do 14.00 sati).
Dodatna, dopunska i fakultativna nastava održavaju se po završetku redovne nastave.

Mjesto izvođenja programa

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ u Zagrebu, Kušlanova 59a/I. kat

Trajanje i izvršitelji programa

Program traje 3 godine.
Program provode predmetni nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok